Termeni de utilizare

1. Termeni

La accesarea site-ului Jarnal lunar, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute în acest site sunt protejate de legile aplicabile privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

2. Utilizarea licenței

Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) de pe site-ul web Jarnal Mensal numai pentru vizionare personală, necomercială, tranzitorie. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, iar în baza acestei licențe nu puteți:

  1. modificați sau copiați materialele;
  2. utilizați materialele în orice scop comercial sau pentru expunere publică (comercială sau necomercială);
  3. încercarea de a decompila sau a face inginerie inversă a oricărui software conținut pe site-ul web al lui Jarnal Mensal;
  4. eliminați orice drepturi de autor sau alte notații de proprietate din materiale; sau
  5. transferați materialele către altcineva sau „oglindiți” materialele de pe orice alt server.

Această licență va înceta automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi reziliată de Jarnal Mensal în orice moment. La încetarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să ștergeți orice materiale descărcate în posesia dumneavoastră, fie în format electronic sau tipărit.

3. Scutirea de răspundere

  1. Materialele de pe site-ul Jarnal Mensal sunt furnizate „ca atare”. Jarnal Mensal nu oferă garanții, exprese sau implicite și, prin prezenta, declină și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții sau condiții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor.
  2. În plus, Jarnal Mensal nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau în legătură cu astfel de materiale sau pe orice site-uri legate de acest site.

4. Limitări

În niciun caz, Jarnal Mensal sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau ca urmare a întreruperii activității) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul Jarnal Mensal, chiar dacă Jarnal Mensal sau un reprezentant autorizat Jarnal Mensal a fost notificat verbal sau în scris despre posibilitatea unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune consecutive sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

5. Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul Jarnal Mensal pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Jarnal Mensal nu garantează că materialele de pe site-ul său sunt exacte, complete sau actuale. Jarnal Mensal poate face modificări materialelor conținute pe site-ul său în orice moment, fără notificare. Cu toate acestea, Jarnal Mensal nu se angajează să actualizeze materialele.

6. Link-uri

Jarnal Mensal nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru conținutul niciunui site legat. Includerea oricărui link nu implică aprobarea site-ului de către Jarnal Mensal. Utilizarea oricărui site conectat este pe riscul propriu al utilizatorului.

Modificări

Jarnal Mensal poate revizui acești termeni și condiții pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să respectați versiunea actuală a acestor termeni și condiții.

Lege aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului și vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.