Условия за ползване

1. Условия

При достъп до уебсайта Месечен журнал, приемате да спазвате тези условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или осъществявате достъп до този уебсайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от приложимите закони за авторското право и търговските марки.

2. Използване на лиценза

Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Jarnal Mensal само за лично, некомерсиално временно гледане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете:

  1. променяте или копирате материалите;
  2. да използвате материалите за каквито и да е търговски цели или за публично показване (търговски или нетърговски);
  3. опит за декомпилиране или обратно инженерство на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на Jarnal Mensal;
  4. премахнете всички авторски права или други бележки за собственост от материалите; или
  5. прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.

Този лиценз автоматично ще бъде прекратен, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Jarnal Mensal по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да изтриете всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

  1. Материалите на уеб сайта на Jarnal Mensal се предоставят „както са“. Jarnal Mensal не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото отхвърля всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата. .
  2. Освен това Jarnal Mensal не гарантира и не прави никакви изявления по отношение на точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на неговия уебсайт или по друг начин, свързани с тези материали или на уебсайтове, свързани с този уебсайт.

4. Ограничения

При никакви обстоятелства Jarnal Mensal или неговите доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Jarnal Mensal, дори ако Jarnal Mensal или упълномощен представител на Jarnal Mensal е уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения върху подразбиращите се гаранции или ограничения върху отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, появяващи се на уебсайта на Jarnal Mensal, може да включват технически, типографски или фотографски грешки. Jarnal Mensal не гарантира, че материалите на неговия уебсайт са точни, пълни или актуални. Jarnal Mensal може да прави промени в материалите, съдържащи се на неговия уебсайт, по всяко време без предизвестие. Jarnal Mensal обаче не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

Jarnal Mensal не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия сайт, и не носи отговорност за съдържанието на такива свързани сайтове. Включването на каквато и да е връзка не означава одобрение на сайта от Jarnal Mensal. Използването на който и да е свързан сайт е на собствена отговорност на потребителя.

Модификации

Jarnal Mensal може да преразгледа тези условия за обслужване за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези условия за ползване.

Приложим закон

Тези правила и условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Jarnal Mensal и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в този щат или местност.

bg_BGBulgarian