Käyttöehdot

1. Ehdot

Sivustoa käytettäessä Kuukausilehti, suostut noudattamaan näitä palveluehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikkien sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, et saa käyttää tai käyttää tätä verkkosivustoa. Tämän sivuston materiaalit ovat sovellettavien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien suojaamia.

2. Lisenssin käyttö

Lupa myönnetään tilapäisesti ladata yksi kopio materiaalista (tiedoista tai ohjelmistoista) Jarnal Mensalin verkkosivustolta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tilapäiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla et saa:

  1. muokata tai kopioida materiaaleja;
  2. käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen esittelyyn (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen);
  3. yrittää purkaa tai käännellä mitään Jarnal Mensal -verkkosivustolla olevaa ohjelmistoa;
  4. poistaa materiaalista kaikki tekijänoikeus- tai muut omistusoikeudelliset merkinnät; tai
  5. siirtää materiaalit toiselle henkilölle tai "peilata" materiaalia toiselle palvelimelle.

Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot jotakin näistä rajoituksista, ja Jarnal Mensal voi irtisanoa sen milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai lopetat tämän lisenssin, sinun on poistettava kaikki hallussasi oleva ladattu materiaali, joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

  1. Jarnal Mensalin verkkosivuilla olevat materiaalit toimitetaan "sellaisenaan". Jarnal Mensal ei myönnä takuita, ei nimenomaisia tai epäsuoraa, ja täten irtisanoutuu kaikista muista takuista, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tai ehdot kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun oikeuksien loukkaamiseen. .
  2. Lisäksi Jarnal Mensal ei takaa tai esitä mitään väitteitä verkkosivuillaan tai muuten näihin materiaaleihin tai tähän verkkosivustoon linkitetyillä verkkosivustoilla olevan materiaalin käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta.

4. Rajoitukset

Jarnal Mensal tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat Jarnal Mensalin materiaalin käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää materiaalia, vaikka Jarnal Mensalille tai Jarnal Mensalin valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden tai välillisten tai satunnaisten vahinkojen vastuun rajoituksia, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Materiaalien tarkkuus

Jarnal Mensalin verkkosivuilla näkyvä materiaali saattaa sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvavirheitä. Jarnal Mensal ei takaa, että mikään sen verkkosivuilla olevasta materiaalista on tarkkaa, täydellistä tai ajantasaista. Jarnal Mensal voi tehdä muutoksia verkkosivuillaan olevaan materiaaliin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Jarnal Mensal ei kuitenkaan sitoudu materiaalien päivittämiseen.

6. Linkit

Jarnal Mensal ei ole tarkistanut kaikkia sivustoonsa linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa minkään tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Minkään linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että Jarnal Mensal hyväksyy sivuston. Minkä tahansa linkitetyn sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

Muutokset

Jarnal Mensal voi muuttaa näitä verkkosivustonsa palveluehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden palveluehtojen nykyistä versiota.

Sovellettava laki

Näitä ehtoja säätelevät ja tulkitaan Jarnal Mensalin lakien mukaisesti, ja alistut peruuttamattomasti kyseisen osavaltion tai paikkakunnan tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

fiFinnish