Warunki korzystania

1. Warunki

Podczas uzyskiwania dostępu do witryny Miesięcznik, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków korzystania z usługi, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych.

2. Korzystanie z Licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Jarnal Mensal wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

  1. modyfikować ani kopiować materiałów;
  2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Jarnal Mensal;
  4. usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub
  5. przenosić materiałów na inną osobę lub „kopiować” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

Ta licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Jarnal Mensal w dowolnym momencie. Po zaprzestaniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu tej licencji, musisz usunąć wszystkie pobrane materiały będące w twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

  1. Materiały na stronie internetowej Jarnal Mensal są dostarczane „tak jak są”. Jarnal Mensal nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. .
  2. Ponadto Jarnal Mensal nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z tymi materiałami lub na stronach internetowych, do których prowadzą łącza do tej witryny.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Jarnal Mensal ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z materiałów Jarnal Mensal, nawet jeśli Jarnal Mensal lub upoważniony przedstawiciel Jarnal Mensal został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Jarnal Mensal mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Jarnal Mensal nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Jarnal Mensal może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Jarnal Mensal nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Jarnal Mensal nie dokonał przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez Jarnal Mensal. Korzystanie z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

modyfikacje

Jarnal Mensal może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków świadczenia usług.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Jarnal Mensal, a ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub miejscowości.

pl_PLPolish