Kullanım Şartları

1. Şartlar

Web sitesine erişirken Aylık Dergi, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edin ve geçerli tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edin. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmanız veya bu web sitesine erişmeniz yasaktır. Bu sitede yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır.

2. Lisansın Kullanımı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Jarnal Mensal'in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının geçici olarak indirilmesine izin verilir. Bu, mülkiyet devri değil, lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:

  1. malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak;
  2. materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya kamuya teşhir amacıyla (ticari veya ticari olmayan) kullanmak;
  3. Jarnal Mensal web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya çalışmak;
  4. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldırmak; veya
  5. materyalleri başka bir kişiye devretmek veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri 'aynalamak'.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak feshedilir ve Jarnal Mensal tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemeyi durdurduğunuzda veya bu lisansın feshedilmesi üzerine, ister elektronik ister basılı biçimde olsun, elinizde bulunan indirilmiş tüm materyalleri silmelisiniz.

3. Feragatname

  1. Jarnal Mensal'in web sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Jarnal Mensal, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin veya diğer hakların ihlal edilmemesine ilişkin zımni garantiler veya koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. .
  2. Ayrıca Jarnal Mensal, web sitesindeki veya bu malzemelerle bağlantılı veya bu web sitesine bağlı web sitelerindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar

Jarnal Mensal veya tedarikçileri hiçbir durumda Jarnal Mensal'deki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın, veri veya kar kaybı veya iş kesintisinden kaynaklanan hasarlar dahil) sorumlu olmayacaktır. Jarnal Mensal veya Jarnal Mensal'in yetkili bir temsilcisi, bu tür zararların olabileceği konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantiler üzerindeki sınırlamalara veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin doğruluğu

Jarnal Mensal'in web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Jarnal Mensal, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Jarnal Mensal, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Jarnal Mensal, materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Jarnal Mensal, sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Jarnal Mensal tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Herhangi bir bağlantılı sitenin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Değişiklikler

Jarnal Mensal, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Uygulanabilir yasa

Bu şartlar ve koşullar Jarnal Mensal yasalarına göre yönetilir ve bu yasalara göre yorumlanır ve siz de o eyalet veya bölgedeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini gayrikabili rücu olarak kabul edersiniz.

tr_TRTurkish